یادداشت سردبیر

چهارمین یادداشت

فیلم فجر یک غلط احمقانه اجباری و مصرانه در داشتن مثلا یک اتفاق سینمایی در این مملکت ، هنر زده است ، جشنواره ای که بیشتر سکوی پرتاب و باند پرواز مسئولانش به سفرهای سیاحتی زیارتی کن و برلین و ونیز است ، تا جایی برای به نمایش کشیدن استعداد ها و برترین ها

جدول فروش سینمای ایران

فروش کل
فروش هفتگی
روزهای نمایش
نام فیلم
1
2
3
4
5

جدول فروش سینمایهای امریکای شمالی

فروش کل
فروش اخر هفته
نام فیلم
1
2
3
4
5

کتابخانه

کارگاه سینما

نقد و تحلیل فیلم

  1. همه
  2. سینمای ایران
  3. سینمای جهان

فیلم هفته : دو روز ، یک شب

پوستر ها


american_sniper_xlg
birdman_ver3_xlg
gone_girl_ver4_xlg
interstellar_ver2_xlg
theory_of_everything_xlg
jupiter_ascending_ver10_xlg